Een correcte protheseopbouw is essentieel

Dragers van een beenprothese weten hoe belangrijk een correcte statische protheseopbouw is. Dit geldt in het bijzonder wanneer de dragers een actief leven willen leiden en dus aangewezen zijn op een prothese waar ze tijdens hun dagelijkse bezigheden goed mee om kunnen gaan. In het kader van de OT World-beurs in Leipzig werd wederom duidelijk hoe belangrijk hierbij de constructieve samenwerking tussen orthopedisch instrumentmakers, gebruikers en therapeuten is.

Met C-Leg-drager Kai-Uwe (51) als voorbeeld legt orthopedisch instrumentmaker Dries Glorieux uit, in hoeverre de L.A.S.A.R Posture-technologie bij de protheseopbouw de optimale ondersteuning kan bieden. Wanneer bijvoorbeeld de therapeute tijdens de looptraining een asymmetrische gang vaststelt, is dit in de eerste instantie uitsluitend een persoonlijke waarneming, die vervolgens echter aan de hand van biometrisch verzamelde gegevens onderbouwd kan worden. Beginnend met de PROS.A. Assembly, een apparaat voor de opbouw van protheses, kan de orthopedisch instrumentmaker de statische basisopbouw van de prothese controleren. Vervolgens kan hij met behulp van een meting op de 3D L.A.S.A.R. Posture aanpassingen uitvoeren. Het doel is om via een optimale protheseopbouw de noodzaak van bewegingen die het evenwicht herstellen maar het lichaam belasten zo veel mogelijk te beperken. De gebruiker ervaart zo een maximaal comfort.