Veilig gebruik van chemicaliën

Uw situatie

Voor een veilig gebruik van chemicaliën is het in de eerste plaats van belang te weten om wat voor stoffen het precies gaat, welke gevaren ze met zich meebrengen voor de gezondheid en het milieu en met welke middelen deze gevaren onder controle kunnen worden gehouden. Deze complexe kennis moet zo zijn georganiseerd dat essentiële informatie over gevaren en daarop afgestemde beschermingsmaatregelen kunnen worden herkend en op een gemakkelijk te begrijpen manier kunnen worden overgebracht aan de gebruiker.

De oplossing van Ottobock

Als globale speler verplichten wij ons ertoe, de gezondheid van de mens en het milieu waarin wij opereren, veilig te stellen en te beschermen. U kunt erop vertrouwen dat veiligheid, milieubescherming en gezondheid integrale bestanddelen zijn van de productie, de verkoop en het gebruik van al onze producten. Bij gevaarlijke stoffen worden door Ottobock veiligheidsinformatiebladen meegeleverd. Deze bevatten bijvoorbeeld informatie over fysische gegevens, gevaren voor de gezondheid, eerstehulpmaatregelen, opslag, afvalverwerking, veiligheidsuitrusting, etc. Ottobock kan u de veiligheidsinformatiebladen voor alle gevaarlijke materialen in uw eigen taal en in landspecifieke versies ter beschikking stellen.

De voordelen voor u

Bij ons kunt u rekenen op absolute betrouwbaarheid, veiligheid en gegarandeerde beschikbaarheid. Met elektronisch beschikbare veiligheidsinformatiebladen voldoet u aan de 'right-to-know'-bepalingen waarvoor op ieder uur van de dag onmiddellijke toegang tot alle veiligheidsinformatie vereist is. Gebruik de databank met veiligheidsinformatiebladen op de Ottobock website, die wij regelmatig voor u actualiseren. Ze bevatten alle informatie uit één hand.