Hardingspoeder ftalaat-vrij GreenLine

Voor veilig werken in de orthopedische werkplaats

Het ftalaat-vrije hardingspoeder markeert het begin van een nieuwe generatie materialen die arbeidsveiligheid en functionaliteit optimaal combineert. Het is minder schadelijk voor de gezondheid dan vergelijkbare producten en verbetert zo de arbeidsveiligheid in de orthopedische werkplaats.

Door de vervanging van de stof dicyclohexylftalaat, dat tot de bijzonder zorgwekkende stoffen behoort, is dit hardingspoeder veel minder gevaarlijk voor de gezondheid en dus een lager risico bij de verwerking.

Alle voordelen in een oogopslag

Alle voordelen in een oogopslag

 • Ftalaat-vrij:
  • Niet kankerverwekkend
  • Niet mutageen
  • Niet schadelijk voor de voortplanting

 • Verbeterde arbeidsveiligheid
 • Dezelfde eigenschappen en toepasbaarheid als het huidige hardingspoeder 617P37
 • Goed te mengen
 • Eenvoudige dosering dankzij 1 g doseerlepel

Specificaties

Specificaties

Artikelnummer 617PG37=0.150
Netto-inhoud 0,15 kg

Praktijkadvies

Praktijkadvies

 • Goed mengen
 • Voor alle Orthocryl-harsen geldt:
  max. 3 % hardingspoeder 617PG37 toevoegen
 • Voor Orthovinyl geldt:
  max. 2 % hardingspoeder 617PG37 toevoegen
 • De plastic zak is bedoeld voor eenmalig gebruik
 • Minimale houdbaarheidsdatum: 12 maanden

Toepassingsgebieden

Toepassingsgebieden

Het hardingspoeder ftalaat-vrij kan gebruikt worden voor alle Orthocryl-harsen, het Orthovinyl-hars 617H500, alle soorten stopverf en de Orthocryl-zegelhars-compactlijm 636K18. Vergeleken met het bestaande hardingspoeder 617P37 blijft zijn functie ongewijzigd.

Downloads

Download hier het bestand:

Hardingspoeder ftalaat-vrij

Aanwijzingen voor de toepassingsgebieden en eigenschappen van lamineerharsen

FAQ

 • Wat betekent ftalaat-vrij?

  Ftalaat-vrij betekent, dat het product zonder de toevoeging van dicyclohexylftalaat wordt geproduceerd. Door de vervanging van de stof dicyclohexylftalaat is dit hardingspoeder veel minder gevaarlijk voor de gezondheid en bestaat er dus voor de O&P professional een lager risico bij de verwerking.

 • Wat is het verschil tussen ftalaat-vrij en CMR-vrij?

  CMR (Carcinogenic, Mutagenic and toxic to Reproduction) is een afkorting die voor ftalaten staat. CMR-substanties zijn dus substanties die als kankerverwekkend, mutageen of als risico voor de voortplanting gelden. Het 617P37 hardingspoeder bevat deze CMR-substanties. Dankzij de productie van het nieuwe 617PG37 zonder ftalaten is deze nu ook vrij van CMR.

 • Wat is het verschil tussen 617PG37 en 617P37?

  Het verschil is de vervanging van de stof dicyclohexalftalaat. De verwerking en het eindproduct zijn identiek.

 • Is er een verschil bij de mengverhouding 617PG37 en 617P37?

  De mengverhouding 617PG37 is identiek met 617P37. Voor alle Orthocryl-harsen geldt max. 3% hardingspoeder 617PG37 toevoegen. Voor orthovinyl mag max. 2% hardingspoeder 617PG37 toegevoegd worden.

 • Wordt 617P37 door het nieuwe 617PG37 vervangen?

  Aanvankelijk zijn beide producten in het portfolio verkrijgbaar. Op de lange termijn is een vervanging van 617P37 door 617PG37 gepland. 617P37 blijft in de eerste instantie echter in het globale portfolio opgenomen.

 • Moet de meetlepel afzonderlijk besteld worden?

  Nee, de meetlepel wordt bij elke besteleenheid meegeleverd.

 • Is er een verschil wat de uithardingstijd betreft van 617PG37 en 617P37?

  Er is geen verschil wat de uithardingstijd betreft tussen 617PG37 en 617P37.

 • Is er een verschil wat de viscositeit betreft tussen 617PG37 en 617P37?

  Er is geen verschil wat de viscositeit betreft tussen 617PG37 en 617P37.

 • Welk gevarensymbool is voor 617PG37 niet meer geldig?

  Het gevarensymbool voor kankerverwekkende inhoudsstoffen is voor 617PG37 niet meer geldig.

 • Waarom hebben 617P37 en 617PG37 hetzelfde gevaargoednummer UN 3106, klasse 5.2, hoewel bij 617PG37 een bijzonder zorgwekkende stof geëlimineerd kon worden?

  Voorschriften inzake gevaarlijke GOEDEREN hebben betrekking op de gevaren tijdens het transport (in het openbaar verkeer). Andere normen kunnen daar van belang zijn dan bij het omgaan met gevaarlijke stoffen. Deze zijn vastgelegd in de voorschriften inzake gevaarlijke STOFFEN.

  Bij het vervoer van 617P37 en 617PG37 is het 'gevaarlijkste' de zelfontbranding resp. hier de zelfversnellende ontleding van het peroxide in de beide stoffen, die door te hoge temperaturen, bijvoorbeeld in een vrachtwagen, bij sommige peroxiden kan optreden. Voor het transport speelt het dus in de eerste instantie geen rol, of er al dan niet SVHC-stoffen in zitten. Beide bevatten peroxide als inhoudsstof, daarom UN 3106 (organische peroxide type D) voor beide producten.

  Vanuit het oogpunt van de wetgeving inzake gevaarlijke STOFFEN zijn er wel aanzienlijke verschillen tussen beide. Deze worden o.a. in het veiligheidsdatablad via de gevarenaanduidingen, de H-zinnen, beschreven. De H-zinnen stammen uit de wetgeving inzake gevaarlijke stoffen, de omgang/het werken met de gevaarlijke stof. Hier is weliswaar verhitting en eventueel verhitting tot het punt van brandgevaar ook van belang (bv. bij de opslag) en wordt daarom ook in het veiligheidsinformatieblad behandeld, maar de kankerverwekkende of de voor de voortplanting toxische eigenschap is bij de omgang met de stof volgens de wetgeving inzake gevaarlijke stoffen 'belangrijker'. Er is daar ook sprake van veranderingen in de H-zinnen, wanneer men 617P37 met 617PG37 vergelijkt.

  Tegen deze achtergrond kan het UN-nr. niet worden aangepast. Deze wordt bovendien volgens een classificatieprocedure vastgelegd. Bij de classificatie is er geen speelruimte.